Lazer Markalama Sistemlerinde İş Güveniliği ve Otomasyon

LAZER MARKALAMA SİSTEMLERİNDE İŞ GÜVENLİĞİ VE OTOMASYON

Giriş

Lazer ışınları, endüstriyel üretim süreçlerinde, metal sac ve levha kesimi, kaynağı, malzeme   yüzeylerinin markalanması,metalik yüzeylerin sertleştirilmesi, polimerlerin kaynağı ve kesimi, seramik ve cam kesimi gibi pek çok alanda farklı amaçlarla kullanılmaktadır. Basitçe söylemek gerekirse lazerin kullanım alanı çoktur ve sadece endüstriyel uygulamaları bile sınırsız gözükmektedir.

Bu bağlamda lazer sistemlerinin kullanımında iş güvenliği de büyük  önem arz etmektedir. Lazer sistemlerinde iş güvenliği özellikle göz yaralanmaları gibi lazer kaza riskini en aza indirmek için lazer sistemlerinin güvenli tasarımı, kullanımı ve uygulanmasından geçer. Artan lazer kullanımı, küçük miktarlardaki lazer ışınlarının bile göz üzerinde kalıcı hasarlar bırakabilmesi, lazer güvenliğini önemli hale getirmiş, lazer sistemlerinin satış ve kullanımlarını resmi düzenlemelere tabi tutmuştur.Sanayide kullanılan orta ve yüksek güçteki lazerler göz retinasını yakma ve hatta deri yanmalarına yol açabilme potansiyelindedir. Bu yüzden tüm bu sistemlerin uygulaması ve kullanılmasında iş güvenliğine ve işçi sağlığına karşı oluşacak tehditleri ortadan kaldırmak amacıyla tasarlanan lazer güvenlik sistemleri, genellikle de müşteri taleplerine özgün otomasyon çözümleriyle birleştirilerek ilgili sektörlere sunulmaktadır.

Lazer sistemlerinde iş güvenliği

Lazer sistemlerinin insan sağlığına etkileri

Lazer ışınının insan sağlığına etkileri ışın kaynaklı olan ve ışın kaynaklı olmayan olarak ikiye ayrılabilir. Bunlardan ışın kaynaklı olanlar lazer sistemlerinin göze ve insan cildine verebileceği potansiyel zararlara göre belirli bir standartlaşma ve sınıflandırmaya tabidir.

Işın kaynaklı olmayan tehlikeler, harici gaz kullanımından kaynaklı tehlikeler, elektriksel tehlikeler, soğutma sistemi vb. ünitelerin periyodik bakımdan yoksun kaldığı takdirde oluşabilecek tehlikeler ve işlemler sırasında ortaya çıkabilecek tehlikeli duman veya buhar olabilir. Lazerle işleme ortamından zararlı gazları uzaklaştırmak için harici duman özütleme sistemi türünde lazere entegre edilebilir sistemler önerilmektedir.

Lazer ışını göz ve deri  yoluyla soğrulduğunda, dokuların kimyasal dengesinin bozulmasına ve dokuda sıcaklığın artmasına bağlı deformasyonların oluşmasına sebep olan tehlikeler ışın kaynaklı tehlikelerdir. Gözün insan cildine göre lazer ışınlarına karşı daha savunmasız olduğu kabul edilir çünkü gözdeki koruyucu tabaka olan kornea insan cildi gibi ölü hücrelerden oluşan bir dış katmana sahip değildir. Aynı zamanda deri yenilenebilir fakat göz yenilenemeyen bir karaktere sahiptir.İnsan gözünü basit bir lens sistemi olarak düşündüğümüzde şeffaf yapısı odaklanmayı sağlar. Kornea koruyucu, iris ışığı kontrol eden ve retina ise görüntünün odaklandığı kısımdır. Potansiyel bir lazer tehlikesinde en çok zarar gören kısımlar kornea ve retinadır. Bir lazer ışını direkt veya yansıma yoluyla göze etki edebilir ve göz tarafından soğrulduğunda gözdeki etki bölgesi ve zarar verme derecesi lazer ışınının dalga boyuna, çıkış gücüne ve maruziyet süresine göre değişkenlik gösterir. Basitçe dört ana dalga boyu aralığında inceleyecek olursakUV olarak tanımlanan 0,4 µm’den küçük dalga boylarında ışın kornea tarafından soğurulur ve olası hasar kornea üzerinde meydana gelir. Görülebilir bölge olarak adlandırılan 0,4 µm - 07 µm arasında ve görünmez bölge olarak belirtilen yakın kızılötesi   0,7   µm   ‘den 1,4

µm’ye kadar olan ışınlar retinada odaklanabilir ve çok ağır hasar oluşturabilir. 1,4 µm’den sonrası yine kornea tarafından soğrulur ve potansiyel hasarlar korneada oluşur. Olası bu tarz vakalarda kornea iltihabı, kornea yanması, katarakt, retinanın fotokimyasal ve termal hasarı, retinal yanma vb. durumlar meydana gelebilir. Özellikle retinada meydana gelebilecek hasarlar gözün odaklama gücünden dolayı çok tehlikelidir.

Lazer ışınının tehlikesine karşı kullanılan malzemeler

Lazer ışınının yaratabileceği tehlikeleri önleyici birçok koruyucu ekipman;koruyucu perdeler, kıyafetler, eldivenler, ışını filtreleyen camlar ve koruyucu gözlükler vb. bulunmaktadır.İşgüvenliğini artırıcı bu ve benzeri ekipmanlar olası iş kazalarında oluşabilecek işçi sağlığını tehdit eden durumları ortadan kaldırmaktadır.Lazer koruma gözlüklerinde gözlüğün hangi dalga boyundaki lazer ışınına ne seviyede koruma sağladığı (genellikle OD – optical density – olarak belirtilir) koruma  gözlüğünün çerçevesinde belirtilmek zorundadır. Tedarik edilen gözlüklerde bu konuya dikkat edilmelidir.

 
   

Lazer ışınının tehlikesine karşı alınabilecek önlemler

Lazer cihazı kullanılırken uyulması gereken emniyet tedbirlerine gereken titizliği göstermemek kullanıcıya ve çevresindekilere telafisi mümkün olmayan zararlar verebilir. Lazer cihazını kapalı bir alanda çalıştırmak, oluşabilecek tehlikelerden habersiz olan kişilere zarar vermesini önler.

Lazer cihazı kapalı bir oda da çalıştırılıyorsa, odanın kapısı kapalı tutulmalı ve kapı üzerine uyarıcı bir levha asılmalıdır. Yüksek güçlü lazerlerin     bulunduğu ortamın kapısı, lazer cihazı çalışırken açılacak olursa, cihazın ürettiği lazer ışın demetinin kesilmesi emniyet açısından alınabilecek zorunlu bir tedbirdir. Bunu sağlamak amacıyla lazer kontrol ünitesine harici bir emniyet şalteri eklenebilir. Lazerin kullanıldığı odada ayna veya lazer cihazının ürettiği dalga boyunda yansıtıcı olabilecek bir yüzey bulunmamalıdır. Odaya girmeye yetkili olan kişiler lazer emniyeti konusunda temel bilgilere sahip olacak şekilde eğitilmelidirler.

Lazer sistemleri açık ve kapalı sistemler olarak kabaca ikiye ayrılırsa açık sistemlerde bu güvenlik önemleri ve koruyucu ekipmanlar daha büyük önem arz etmektedir. Kapalı sistemlerde ise ışın işlem alanından dışarı çıkamayacak şekilde önlemler alınmak zorundadır. Tamamen kapalı ve güvenli hale getirilmiş sistemler Class 1  olarak ifade edillmektedir.

Lazer Markalama Kabin ve Otomasyonunda En Çok Seçenek

Laseral tasarladığı safety Class 1 kabin sistemleriyle hem iş güvenliği hem de müşteri ihtiyaçlarına cevap verme açısından özgün sistemler sunmaktadır.

Lazer markalama sektöründeki deneyimini tasarım ve mekatronik uzmanlığıyla birleştirerek farklı ihtiyaçlara cevap verebilen geniş bir ürün portföyü oluşturan Laseral, müşterilerine sunduğu özgün, ergonomik lazer kabinleri ve otomasyon çözümleriyle yerli sanayimizde önemli bir boşluğu doldurmuştur.

Birden çok özelliği bünyesinde barındıran ağır parça işlemeye uygun, lazer için              programlanabilir motorize odak  seviyesi ayarlı standart kabin, iş güvenliğini elden bırakmayan tasarımı ve üzerindeki koruyucu camı sayesinde kapalı olmasına rağmen lazer işlemini de gözlemleyebilme şansı vermektedir.Seri tek tip işlerde zaman kazandıran döner tablalı kabin, bir yandan lazer ışının kapalı ortamda işlem yapmasını sağlayarak bir yandan da operatörün markalanacak parçaları döner tabla üzerine eş zamanlı beslemesine olanak vererek güvenli ve hızlı markalama yapabilmektedir.

 
   

Dinamik markalama (MOTF) modülü ile kullanmakta olduğunuz konveyör ya da üretim hattınıza durmaksızın işlem yapabilen bir lazer sistemi kolaylıkla entegre edilebilir.Kullanıcıdan bağımsız olarak kendi kendine çalışan bu  ileri teknoloji fiber lazer sistemleri istenildiğinde manuel olarak çalışabilir ya da çıkartılıp başka bir sisteme entegre edilebilir olmasıyla da büyük avantajlar sağlamaktadır.

Bilgisayar tarafından kontrol edilen manuel ve otomatik çalışabilen folyo markalama ve kesim makinası folyoyu çalışma bölümüne hassas hizalayan ve işlem süresince başında durmayı gerektirmeyen bir yapıya sahiptir ayrıca ileri-geri hareket ile folyoya her türlü müdahale edilebilme imkanı da sunmaktadır.Lazermak Ltd.Şti.bu ve bunların dışında lazer markalamaotomasyonuna yönelik daha pek çok alternatifleri sunabilmektedir. Seri etiket markalama işlerinizde kullanabileceğiniz etiket markalama sistemi, silindirik parçaların çepeçevre markalanması için döner eksen sistemi, durmaksızın markalanan boru ve profil benzeri parçalar için  dinamik markalama sistemi ve mevcut lazerlerinize de entegre edebileceğiniz hazır eksen sistemlerinin yanı sıra müşteriden gelebilecek özel otomasyon taleplerine profesyonel proje ekibiyle cevap verebilmektedir.